Skatteetaten har blitt offer for eget lovverk, skriver DN mandag.I mars fastslo Høyesterett at oljeselskapet ConocoPhillips slipper å betale 17,5 millioner i skatt i forbindelse med salget av et kontorbygg.Oljeselskapet valgte å skille ut alle andre eiendeler og dermed var bygget eneste eiendel når datterselskapet ble solgt.Selskapet slapp å betale skatt siden gevinst ved salg av aksjer er skattefritt når selger er et aksjeselskap.Nå har skattedirektoratet avsluttet 13 lignende saker til skatteyters fordel.Skatteytere kan nå be om å få endret ligningen i avgjorte saker som er i strid med dommen i Høyesterett, skriver avisen.