Statoil-direktører kan tjene mer enn Helge Lund

Takket være Statoils særordninger for utenlandske direktører kan bonustaket knuses.

Siden 2011 har staten hatt retningslinjer som sier at toppledelsen i statlige og delstatlige selskaper ikke kan ha mer enn 50 prosent i bonus. Samtidig har to konserndirektører i Statoil, som er bosatt i utlandet, bonuser som tilsvarer en bonus på 200 prosent, skriver DN. Ifølge Statoils informasjonsdirektør, Jannik Lindbæk, begrunnes avvikene med «markedsmessige vilkår i det markedet hvor lederne er rekruttert». Markedet bestemmer med andre ord. Han påpeker videre at informasjon om bonusbetingelsene for de utenlandske konserndirektørene fremgår klart av offentlig tilgjengelige dokumenter. APs energipolitiske talsmann, Terje Lien, er skeptisk til Statoils særbehandling av de to direktørene. Han mener det ikke holder å ansette de i utenlandske datterselskaper og si at norske retningslinjer ikke gjelder for dem.- Min oppfatning av eierskapsmeldingen er at den omtaler både morselskapet og hele virksomheten. Politikken inkluderer selvfølgelig datterselskaper, sier han.