Det viser TNS Gallups Klimabarometer 2014.TNS Gallup har siden 2009 gjennomført undersøkelser for å kartlegge befolkningens holdninger i klima- og energipolitiske spørsmål.– Endringene vi ser i år er de mest markante siden vi begynte med vår kartlegging, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup til Dagsavisen.28 prosent mener nå at klimaendringer er et viktig problem for landet. I fjor svarte 18 prosent det samme. Samtidig viser undersøkelsen at det skjer en klimamobilisering blant unge mellom 18 og 30 år. De mener at klimaendringer er den tredje viktigste utfordringen Norge står overfor. For tre år siden havnet klimaendringer på ellevte plass i en tilsvarende rangering.– De unge er mer bekymret for klimaendringene enn andre aldersgrupper. De er også mer innstilte enn andre på å gjøre noe selv for å redusere utslippene av klimagasser. I tillegg stiller de i større grad krav til politikerne om tiltak mot klimaendringene, sier Livgard.Undersøkelsen blir framlagt i sin helhet senere tirsdag. (©NTB)