Samtlige av de ni medlemmene i Bank of Englands pengepolitiske komitestemte for å holde styringsrenten uendret.Det opplyser sentralbanken i sitt referat fra rentemøtet.9 av 9 stemte også for å holde rammen for verdipapirprogrammet uendret på 375 milliarder pund.