EU har siden 2010 i praksis hatt forbud mot import av selprodukter.Både Norge og Canada mener EU bryter forpliktelsene Unionen har i Verdens handelsorganisasjon, og ba i 2012 WTO om å avgjøre tvisten.I november i fjor slo WTO fast at selforordningen ikke er mer handelsrestriktiv enn nødvendig. EU får bruke hensynet til folks moralske oppfatning om dyrevelferd som årsak til forbudet.Norge bestemte seg som Canada å anke avgjørelsen, men ifølge nyhetsbyråene AFP og Reuters ble det torsdag klart at denne ikke førte fram.WTO har samtidig slått fast at forbudet strider mot WTO-regelverket om ikke-diskriminering. Norge får fortsatt medhold i WTO i klagen på dette. (©NTB)