Arbeidslivstopper møter regjeringen om sosial dumping

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) inviterer tirsdag arbeidslivstopper til å diskutere tiltak mot arbeidskriminalitet, snart et halvt år etter at han varslet et hastemøte om saken.

Robert Eriksson (Frp). Foto: NTB scanpix
Politikk

Den blå regjeringen har blitt presset fra flere hold om å innføre tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet.– Det har vært fullstendig stillstand fra den nye regjeringen på dette området, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til NTB.Hun ser fram til å samarbeide med regjeringen og arbeidsgiversiden om å få kontroll på det hun beskriver som en ukontrollerbar situasjon i norsk arbeidsliv.Toppmøtet tirsdag er «hastemøtet» som Eriksson varslet allerede før nyttår at han ville innkalle til. Årsaken til at det kommer i stand først nå er ifølge ham at det har vært vanskelig for alle parter å samles tidligere.– Vi ser et stadig økende innslag av alvorlig arbeidskriminalitet i norsk arbeidsliv. Det ønsker vi å ta på det dypeste alvor og sette inn tiltak mot. Derfor har jeg invitert partene i arbeidslivet til å diskutere hvordan vi i fellesskap kan iverksette tiltak for å hegne om norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Eriksson til NTB.Også politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet, samt Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og politiet være til stede. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv