Enighet om kommunereformen

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er enige med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti om skissene for kommunereformen.

Stortinget. Foto: Scanpix
Politikk

I tillegg til en engangsstøtte på 20 millioner kroner, legges det opp til en reformstøtte på mellom 5 og 30 millioner kroner per frivillig kommunesammenslåing, dersom den nye kommunen består av minimum 10.000 innbyggere.For kommuner som gjør vedtak i løpet av høsten 2015, vil regjeringen legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas i løpet av våren 2016. Regjeringen skal videre legge fram forslag om en helhetlig kommunestruktur for Stortinget allerede våren 2017.Leder av Stortingets kommunalkomité, Helge André (Frp), sier de er fornøyd med å ha fått gjennomslag for blant annet å styrke vekstkommunene samt midlene til å avløse ferger.– Dette gjør vi samtidig som vi styrker kommunenes økonomi med nesten 5 milliarder kroner. Jeg er overbevist om at dette vil føre til en enklere og bedre hverdag for folk flest, sier Njåstad.Gjennomslag for sentrumHan mener dette er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med reformen, og at det starter til høsten. Njåstad legger til at Kristelig Folkeparti og Venstre har fått stor innflytelse på arbeidet som de fire partiene nå står samlet bak.– Venstre er godt fornøyd. Vi støtter helt og fullt modernisering av Kommune-Norge og et styrket lokaldemokrati, sier Venstres medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, André N. Skjelstad.Hans KrF-kollega Geir S. Toskedal trekker fram satsing på skoler, barnehager og tiltak for å redusere sykefravær, og kaller reformen viktig for KrF.– Det har vært veldig viktig for oss å få gjennomslag for en reform på regionnivå, hvor vi justerer grenser og ser på inndeling på en ny måte. For KrF er det også svært viktig med saker som angår barn og unge og distrikter, og vi er stolte over å ha fått gjennomslag og fått satt preg på reformen, sier Toskedal.

Nyheter
Næringsliv