Forbrukertillitsindeksen (CCI) for juni ligger på 1,5 poeng - ned 1,3 poeng fra forrige måned, viser en fersk måling fra Opinion. Siden april er indeksen halvert, og den ligger nå under gjennomsnittet for 1. halvår. Gjennomsnittet for første halvår i år er 1,8 poeng, mot 4,4 poeng i samme periode i fjor.- I juni er det arbeidsledighetsindikatoren og indikatoren for egen økonomi om 12 måneder som trekker den samlede forbrukertillitsindeksen ned. Også tilliten til landets økonomi faller fra mai til juni, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. - Opinion har ikke målt et lavere gjennomsnitt etter første halvår siden første halvår 2009, halvåret etter finanskrisehøsten 2008, sier Høidahl videre.CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.