En kamerunsk statsborger som flyktet til Norge med falske papirer i fjor, har vunnet fram mot Justisdepartementet, skriver.Høyesterett har opphevet utvisningsvedtaket med henvisning til FNs flyktningkonvensjon. Flyktningkonvensjonen tar høyde for at det kan være nødvendig å ty til falske papirer for å komme seg til et trygt land.Asylsøkere som raskt fremmer sin asylsøknad og har kommet direkte til Norge, skal ifølge konvensjonen kunne slippe straff for å ha brukt falske papirer. (©NTB)