Søknaden fra franske Total om å foreta en prøveboring var allerede godkjent av plan- og miljøutvalget og økonomiutvalget i kommunen, slik at byrådets beslutning onsdag var som forventet.Total skal lete etter skifergass i Dybvad sørvest for Frederikshavn.Men saken har vakt stor bekymring og mange protester i lokalsamfunnet, der folk frykter både forurensning av grunnvannet og at landskapet skal skjemmes av boretårn og veianlegg.Utvinning av skifergass har ført til en veritabel boom i USA, der gassen har bidratt til en reduksjon av USAs klimabelastning fordi den forurenser mindre enn kull.Det har likevel vært store lokale protester mot utvinningen, slik det også har vært mot planer om utvinning i flere europeiske land, som Storbritannia og Romania