– Saken er overmoden. Det har nesten ikke skjedd noe med organiseringen av Mattilsynet siden Lars Sponheim (V) styrte dette departementet for ti år siden, sier Listhaug.Frp-statsråden vil slanke organisasjonsmodellen fra tre nivåer til to nivåer, ved å slå dagens distriktskontorer og regionkontor sammen til ett nivå.Hun vil også at hovedkontoret skal overta all behandling av klager, noe som i dag ligger hos hvert av de åtte regionkontorene.
Flere tilsynSak til høsten
Listhaug sier at de foreslåtte endringene har to hensikter.– Vi ønsker å bruke mindre ressurser på administrasjon og mer på tilsynsvirksomhet. Ikke minst gjelder det gjelder dyretilsyn. Der vet vi at det er noen utfordringer, og vi vet at det engasjerer folk, sier hun.I fjor brukte Mattilsynet 730 av sine 1.300 årsverk på tilsynsoppgaver. Listhaug vil ikke overfor NTB mene noe om hvor høyt tallet på tilsynsårsverk bør bli, men sier at hun alltid jakter på muligheter til å bruke mer på tjenesteproduksjon og mindre på administrasjon.– I tillegg ønsker vi å få et system for behandling av klager som sikrer lik behandling over hele landet. Vi har sett noen eksempler på ulik praksis som følge av at klagebehandlingen er spredt over hele landet, sier Listhaug.Hun legger til at ikke noe av dette er bestemt, og at Mattilsynet er i gang med å se på sin egen organisering. Det arbeidet bør legges til grunn når endringene skal gjennomføres, mener hun.– Blant annet vurderes det å gå fra åtte regioner til fem, mens antall kontorer i hovedsak blir uendret. En omlegging fra tre til to nivåer vil kreve en endring av matloven, og det er dette forslaget som jeg nå sender ut på høring. Målet er å legge fram saken for Stortinget i løpet av høsten, sier Listhaug. (©NTB)