Arbeids- og velferdsdirektoratet Nav bruker årlig 750 millioner kroner på kurs hvor målet er å kvalifisere kursdeltakerne til å komme ut i ordinær jobb, skriver Aftenposten. Men forskning viser altså at mange av kursene virker mot sin hensikt, skriver avisen.– I de kommunene som bruker kurs mest, ville mange av kursdeltakerne ha greid seg bedre uten noe tiltak i hele tatt, sier Knut Røed ved Frisch-senteret. Han er én av forskerne som har studert effekten ulike arbeidsrettede tiltak har på muligheten til å komme ut i ordinær jobb.Det er kursdeltakere med nedsatt arbeidsevne og ikke ordinære arbeidssøkere som viser seg å få redusert arbeidsmulighetene sine.– Vi har visst for lite om noe vi bruker mye penger på, erkjenner tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav overfor avisen.