– Det er skuffende. Disse reaktorene er allerede klassifisert som to av de farligste i verden, sier daglig leder og atomfysiker Nils Bøhmer til Bellonas eget.Kola atomkraftverk ligger om lag 200 kilometer i luftlinje fra norskegrensen og har fire reaktorer. De to eldste ble satt i drift i 1973 og 1974 og var da konstruert for å vare i 30 år.Men 11 år etter at reaktorene skulle vært avstengt, søker ledelsen ved atomkraftverket om en forlengelse som vil innebære doblet levetid for reaktorene.– Det er viktig at Norge nå sier klart ifra til russiske myndigheter om at så lenge disse to reaktorene er i drift er det ikke aktuelt å sette i gang noen norske næringsprosjekter som bruker energi fra reaktorene, sier Bøhmer til (©NTB)