Daværende KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik innførte kontantstøtten i 1998. Peter Eide Walseth sier til Vårt Land at ordningen var et godt politisk virkemiddel da den ble innført, men i et leserinnlegg i avisen tar han til orde for at hjertesaken gjennom en årrekke bør fjernes.– Om vi ønsker å skape større fleksibilitet og mer tid for foreldre og barn, bør det i 2014 handle om å tilrettelegge for å kombinere familieliv og jobb, mener Walseth som er fylkesvaraordfører i Nordland og gruppeleder i fylkestinget.– Kontantstøtten treffer ikke lenger. For KrF skulle støtten handle om å gi barnefamilier valgfrihet. Men nå er det stadig færre som benytter seg av den, og da blir det valgfrihet for de få, ikke for de mange, sier han.Walseth vil isteden at det jobbes for et mer fleksibelt arbeidsliv som kommer alle til gode. Han ser for seg en utvidet og fleksibel permisjonsløsning, eller kortere og mer fleksible arbeidsdager.Stortingsrepresentant Olaug Bollestad er helt uenig og mener kontantstøtten er en god løsning, selv om få bruker den. (©NTB)