Den internasjonale appetitten på finansielle eurosoneaktiva, som har understøttet euro de seneste to årene, er i ferd med å svekkes.Strateger peker på børsnoterte amerikanske fond, som denne måneden nettosolgte europeiske aktiva for 1,1 milliarder dollar, skriver Bloomberg News, ifølge TDN Finans.Dette er den første netto utstrømmingen siden april 2013.Italienske og spanske statsobligasjoner, som for to år siden ga renteavkastninger på opptil 7,05 prosentpoeng mer enn amerikanske statsobligasjoner, gir nå mindre enn sine amerikanske motstykker, og dette reduserer deres appell.- Euroen er under press. Porteføljestrømmene inn i Europa er i ferd med å dempes, idet rentedifferanse har kommet rett ned, sier Ian Stannard, sjef for europeisk valutastrategi i Morgan Stanley til Bloomberg.Den europeiske sentralbanken (ESB) ser neppe dette som noen grunn til bekymring, men ser snarere eurosvekkelsen som en kjærkommen utvikling, idet den søker å unngå deflasjon og å stimulere til eksport for å styrke økonomien.Euro blir i skrivende stund omsatt for 1,3391 dollar og 8,393 norske kroner.