– Pollinerende insekter som bier og humler, fluer og sommerfugler trenger alle de naturlige blomsterengene, som er blant de mest trua naturtypene i Norge. Særlig slåttemark og slåttemyr er det svært få igjen av, sier generalsekretær Christian Steel i Samarbeidsrådet for økologisk mangfold, som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.Det er positivt at folk lar hagen være «bievennlig», ved å la gressklipperen stå og unngå å bruke sprøytemidler. Likevel er ikke dette nok for å sikre bie- og humlebestanden, sier Steel.Landbruks- og matdepartementet legger opp til en sterk dreining mot industrilandbruk på bekostning av det artsrike kulturlandskapet, noe som er det stikk motsatte av hva som må til for å bevare bestanden, ifølge organisasjonen.De ni medlemsforeningene i SABIMA dekker hele spekteret av plante- og dyreliv, og driver et utstrakt kartleggingsarbeid. De eldste foreningene har kartlagt planter og dyr i over 100 år, og har eksistert lenge før begreper som naturvern og biomangfold oppsto. (©NTB)