Senteret startet opp driften i februar i år og betjenes av ansatte fra både PST og Forsvarets etterretningstjeneste.Allerede i begynnelsen av juni opplysteat senteret i første halvår har gjennomført analyser av trusselen fra norske fremmedkrigere i Syria.Verken hos PST eller i Forsvaret ønsker man å gi nærmere opplysninger om arbeidet som førte til terroralarmen.– På generelt grunnlag samarbeider Etterretningstjenesten tett og godt med PST, særlig gjennom Felles kontraterrorsenter. De har hatt et godt samarbeid lenge, også i denne saken, sier pressetalsmann Eystein Kvarving for Forsvarssjefen til .Senteret offentliggjorde 18. juni en rapport om norske fremmedkrigere i Syria. Ifølge rapporten finnes det bekreftet informasjon om at omtrent 50 personer fra Norge har reist til Syria siden konflikten blusset opp.«FKTS vurderer at de mange norske fremmedkrigerne skjerper terrortrusselen mot Norge og norske interesser ved at de kan få økt intensjon og kapasitet til å utøve terror gjennom sitt opphold i Syria», heter det i rapporten.Norske syriafarere skulle vært stanset før de reiste ut av landet for å delta i borgerkrigen, mener PST-sjef Benedicte Bjørnland.(©NTB)