Sesongjustert nettotall for sammensatt konjunkturindikator for industrien steg fra 7 i første kvartal 2014 til 8 i andre kvartal 2014, viser tall fra SSB, ifølge TDN Finans.Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien beregnes til 80,7 prosent ved utgangen av andre kvartal 2014.Den generelle bedømmelsen av utsiktene for tredje kvartal 2014 er svakt positiv.«Optimismen var størst innenfor eksportrettet industri og blant produsenter av næringsmidler og drikkevarer. Produsenter av investeringsvarer hadde negative forventninger til kommende periode. Det er vanskelig å peke på bestemte årsaker til dette, men planer om kostnadskutt så vel som et noe lavere investeringsnivå på norsk sokkel utgjør en mulig forklaring», heter det.