Politiet mener trusselnivået mot Norge har økt og antar det vil bli mer vanlig å justere opp beredskapen slik vi har sett de siste dagene. Dette koster, men hvor pengene skal hentes er ikke avklart.Da terroralarmen gikk sist torsdag, innebar det en kraftig opptrapping av landets politistyrke. Politimannskaper ble blant annet hentet hjem fra ferie, men ingen vet foreløpig hvor mye den økte politiberedskapen vil koste.– Vi får situasjoner fremover hvor vi må gjøre noe lignende. Det er mer vanlig i våre naboland. Så håper vi at ressursene i politiet blir flere, og at vi får flere hoder å spille på, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til.– Det koster penger å sette så mye politiressurser i arbeid, men her har vi ikke har vi ikke hatt noe valg, understreker politidirektøren.Han sier han håper på en mer permanent og robust bemanning i politiet fram mot 2020.Justisminister Anders Anundsen (Frp) er enig i at trusselbildet vi opplever i disse dager vil bli mer vanlig.– Vi håper vår håndtering bidrar til at vi reelt sett reduserer trusselnivået. Men vi må kunne skru opp raskt og tilpasse oss den til enhver tid gjeldende trusselsituasjon, sier Anundsen.Ekstra penger vil han foreløpig ikke love.– Prioritet nummer én er å sikre borgerne. Diskusjonen om penger får vi ta senere, sier Anundsen til NRK.