EU ble tirsdag enig om å innføre en rekke bredere økonomiske sanksjoner mot Russland, kommer det frem av en melding fra Det europeiske råd tirsdag kveld, skriver TDN Finans.Beslutningene vil blant annet begrense tilgangen til EUs kapitalmarkedene for russiske statseide finansinstitusjoner, innføre en embargo på handel med våpen og etablere et eksportforbud relatert til militære sluttbrukere.I tillegg vil det innskrenke russiske tilgang til sensitive teknologier, spesielt innen oljesektoren.EU opplyser at eksporten av visse energirelatert utstyr og teknologi til Russland vil være gjenstand for forhåndsgodkjenning av medlemslandene.Eksportlisenser vil bli avvist hvis produktene skal brukes til oljeleting og produksjon til dypt vann, oljeleting eller produksjon i Arktis og skiferoljeprosjekter i Russland.
Wall Street Journal vektlegger samtidig at sanksjonene for første gang kan få en større påvirkning også for vestlige selskaper.25. mai ble det samtidig kjent at Seadrill, North Atlantic Drilling og Rosneft om å utnytte mulighetene i Rosnefts offshore- og onshore-prosjekter.