Etter at banken ble rammet av økonomisk krise i begynnelsen av juni, ble den lagt under sentralbankens kontroll, med planlagt gjenåpning 21. juli.Men siden det vil koste for mye å redde banken, har sentralbanken besluttet å legge den ned, sa finansminister Petar Chobanov fredag.Sentralbanken i landet sier en revisjon av bankens virksomhet har avdekket mulige lovbrudd. Rundt 2,4 milliarder dollar av bankens låneportefølje er forsvunnet. Ifølge sentralbanken er lånedokumentene «mest sannsynlig ødelagt i dagene før sentralbanken sendte administratorer dit».Den bulgarske sentralbanken har besluttet å fjerne bankens lisens og har varslet påtalemyndigheten om mulig mislighold i bankens regnskap. Samtidig ble en av bankens hovedaksjonærer pågrepet, mistenkt for korrupsjon.To ganger i juni har bulgarske bankkunder tatt ut sparepengene sine i frykt for at bankene i landet skal gå konkurs.Bankkollapsen er et tegn på at EUs finansielle system er langt fra sikkert, selv eurokrisens verste år er over, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den minner også om Bulgarias bankkrise i 1996-97, hvor hele 14 banker kollapset.