Allerede i 2010 og 2012 rapporterte direktoratet om høye konsentrasjoner av miljøfarlige siloksaner i fisk. Stoffene hoper seg opp i næringskjedene i Mjøsa og i Randsfjorden.Årets funn bekrefter at miljøgiftene finnes i fisken som svømmer rundt i Mjøsa, ifølge .– Det er særlig bekymringsfullt at også disse miljøgiftene hoper seg opp i næringskjeden, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby.Direktoratet omtaler siloksaner som «verstingstoffer». Den største utslippskilden er trolig kosmetikk, men stoffene brukes også i drivstofftilsetning, rengjøringsprodukter, bilpleie, maling, byggeprodukter og industrikjemikalier.Mattilsynet har ennå ikke satt opp noen kostholdsråd som gjelder innhold av siloksaner. Ifølge tilsynet utgjør de mer et miljøproblem enn et helseproblem, og kostholdsrådene for Mjøsa ble ikke endret da en ble lagt fram i 2012. (©NTB)