- Jeg har aldri personlig opplevd et så stort sprik i en erstatningssak, sier grunneierens advokat, Edmund A. Bolstad, til .Førde kommune kjøpte og eksproprierte flere eiendommer for å få plass til å bygge en aktivitetsplass. Eiendommene ble kjøpt og tvangsovertatt av private grunneiere.En av grunneierne, Jon Flom, fikk et tilbud på 400.000 kroner, og synes dette var for lavt. Prisen ble derfor fastsatt av Fjordane tingrett, som mente 476.900 kroner var passende.Dette var Flom ikke enig i, og anket videre til lagmannsretten.Hovedårsaken til det store spriket er at kommunen og tingretten mente at landområdet skulle vurderes som dyrket mark, mens grunneier Flom mente at eiendommen var et godt byggeareal og derfor skulle prises høyere.- Landområdet har en høy verdi. Det ligger midt i hjerte av Førde sentrum, sier advokat Bolstad.Det var Gulating lagmannsrett enig i.Summen kommer som et sjokk på kommunen, og rådmann Ole John Østenstad sier at kommunen vil vurdere å anke til Høyesterett.Kommunen har forpliktet seg til å betale Flom det eiendommens hans er verdt, men blir prisvurderingen fra lagmannsretten stående, vil utgiftene til bygging av aktivitetsparken bli tredoblet.