Fyllingsgraden for norske vannmagasiner var 78,8 prosent ved utgangen av uke 30, mot 78,3 prosent uken før, viser tall fra NVE og SSB, ifølge TDN Finans.Medianverdien for 1990-2013 var 67,8 prosent.I Sørøst-Norge var fyllingsgraden 82,2 prosent (82,3).I Vest-Norge var fyllingsgraden 81,2 prosent (80,2).I Midt- og Nord-Norge var fyllingsgraden 72,3 prosent (72,5).