De overraskende sterke AKU-ledighetstalleneBruce tror ikke AKU-tallene har direkte innvirkning på rentebanen til Norges Bank, men mener tallene kan redusere sannsynligheten for et rentekutt dersom dette er en trend.I tidsrommet hvor tallene ble kjent falt euroen fra 8,39 til 8,36 i forhold til norskekronen.
som ble lagt frem av SSB onsdag kan redusere sannsynligheten for et rentekutt.Det mener senierøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets og sjefsanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets, ifølge TDN Finans.- De var overraskende bra. Det er en solid vekst i sysselsettingen fra forrige kvartal og godt over det vi hadde ventet på forhånd. Vi ser at det har gitt en ytterligere nedgang i arbeidsledigheten som har vært stabil på 3,5 prosent. Det gir et litt annet inntrykk enn de tallene vi ellers har sett for den norske økonomien det siste halvåret, sier Aamdal til nyhetstjenesten.- Etter at sysselsettingen har ligget flatt en periode så har det vært bra vekst i det siste, nesten litt overraskende sterkt. Mitt bilde av norsk økonomi er at det går såpass svakt at jeg ikke hadde trodd ledigheten skulle falle. Men det er i tråd med det mer optimistiske bildet vi har sett på flere områder i det siste, sier Bruce til TDN Finans.- Norges Bank legger ikke for mye vekt på AKU-tallene da disse svinger litt for mye fra måned til måned. De legger mer vekt på tallene som kommer på fredag. Men hvis det er en underliggende trend at sysselsettingen vokser bra og ledigheten stabiliserer seg til fallende, så vil jeg si at det absolutt reduserer sannsynligheten for et rentekutt, sier sjefanalytikeren til TDN Finans.- Nå ligger jo Norges Bank med en viss sannsynlighet for et rentekutt, men med disse tallene så ser det ikke ut som det skal være nødvendig, og samlet sett reduserer dette sjansen for et rentekutt. Det tyder på at vi vil ligge med dagens rente en god stund fremover, avslutter Aamdal.