Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet sier til Nationen at han er lei av samferdselsplanleggingen hos lokalpolitikere i distriktene.– Veiutbyggingen bærer mange steder preg av altfor kortsiktig planlegging. Jeg blir skuffet og frustrert når vi for eksempel investerer mange hundre millioner kroner på bedre bruer, og så legges de nye hovedfartsveiene gjennom tettsteder med 40-kilometerssoner med mange rundkjøringer, sier Hoksrud.Han varsler at regjeringen i tiden som kommer derfor vil ha mer statlig styring. Hoksrud mener at det tas mer hensyn til gjennomgangstrafikk ved å legge alle hovedfartsårer utenom sentrum og tettsteder. Lokalsamfunnene får dessuten mindre støy, slitasje og lokal forurensning, legger han til.Nylig kjørte Hoksrud sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) langs E6 fra sør til nord i landet.– Målet må være at E6 gjennom Norge skal ha fartsgrense på 90 kilometer i timen på hele strekningen. Det betyr færre rundkjøringer, og at veiene går utenfor tettsteder, sa Solvik-Olsen tidligere i sommer.