kjennelsen fra Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag mandag heter det at den russiske stats fremste mål var å kjøre Yukos konkurs og sikre seg alt selskapet hadde av verdier.Russiske myndigheter reagerer på kjennelsen, som de hevder er «feilaktig» og «ensidig».– Russland kommer til å utfordre voldgiftsdomstolens kjennelse i nederlandsk rett, heter det i uttalelsen fra det russiske finansdepartementet.Rettsoppgjøret har pågått siden 2005. Det bleat den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag har gitt en gruppe tidligere aksjonærer i det nå oppløste oljeselskapet Yukos en erstatning på rundt 50 milliarder dollar fra den russiske stat, tilsvarende 311 milliarder kroner. (©NTB)