Høyre/Frp-regjeringens omlegging av eierskapspolitikken har åpnet for salg av Flytoget og flere utenlandske interesser har allerede meldt seg. Nå går Ap-leder Jonas Gahr Støre ut og tar et oppgjør med regjeringens salgsplaner, skriver Dagens Næringsliv.– Det ser ut som om regjeringen er mer drevet av ideologiske hensyn når de ønsker å kvitte seg med statlig eierskap, enn av forretningsmessige og strategiske motiver.– Vi må stille oss spørsmålet om hvem som vil få det bedre ved et salg av Flytoget. Det er neppe trafikantene. Det skal mye til når Flytoget allerede er et av Norges mest populære reiseprodukter og har en kundetilfredshet på 97 prosent. Jeg har selv både tatt Flytoget og svenskenes Arlanda-flytog som nylig er solgt til australske og kinesiske eiere. Flytoget er best og billigst, sier Jonas Gahr Støre.– Det kan heller ikke være noen fordel for fellesskapet og skattebetalerne. Flytoget ga i 2013 en avkastning på egenkapitalen på rundt 17 prosent. Alternativet for Høyre/Frp-regjeringen vil være sette pengene etter nedsalget inn i Statens pensjonsfond til en lavere avkastning, sier Ap-lederen. (©NTB)