Frp-statsråden ønsker å skjerpe kravene til mottakere av trygd og sosialhjelp.Det betyr blant annet å stille krav til aktivitet for dem som mottar trygd og sosialstøtte. Alt fra snømåking og søppelplukking til krav om å ta utdanning er nevnt. Eksport av trygd skal reduseres, for eksempel ved å justere ytelsen etter kostnadsnivået i landet der mottakeren er. Et utvalg som skal gå gjennom alle sider av Nav-systemet ble satt ned i vår, og til høsten starter en gjennomgang av samtlige trygdeytelser.SVs sosialpolitiske talsmann Johnny Ingebrigtsen deler ønsket om en tøffere linje overfor trygdesvindlere, men han avviser Erikssons oppskrift.– Vi vet at det er noen som snylter. Det er noen som har helse og ressurser til å bidra med arbeid eller restarbeid – men som ikke gjør det. Dem må vi bare røyke ut. Svindlere undergraver velferdsordningene og respekten for systemet, sier Ingebrigtsen til NTB.Men SV sier nei til aktivitetsplikt, fordi et slikt krav rammer skjevt.– De som utnytter systemet må ikke forveksles med dem som strever og som vi skal ta vare på, sier Ingebrigtsen.