Til sammen gikk 656.000 årsverk tapt som følge av sykdom, uførhet, nedsatt arbeidsevne og arbeidsledighet i fjor, ifølge Nav. Det er 300 færre tapte årsverk enn året før – tross en befolkningsøkning på 41.000 personer.Det er likevel ikke tilfredsstillende, selv om antallet tapte årsverk gått ned for andre året på rad, ifølge kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.– Tallene viser at det går i riktig retning, men nivået er fortsatt for høyt, sier Åsholt.Over 1,5 millioner unike personer var borte fra arbeidslivet i kortere eller lengre tid i fjor og bidro dermed til statistikken.– Det er ikke slik at alle personene bak de tapte årsverkene står permanent utenfor arbeidslivet. Vi ser derimot at en del kommer tilbake i arbeid, og at ganske mange jobber noe, sier Åsholt. (©NTB)