De store vaktselskapene har ansvaret for sikkerheten ved mange av landets største trafikknutepunkt, bedrifter og offentlige bygg, hvor sikkerheten de siste dagene har økt drastisk.– Vi får selvfølgelig flere oppdrag etter slike hendelser, og det er absolutt flere vektere nå enn før 22. juli. Det er helt åpenbart, sier Ådne Mauritzen, kommunikasjonssjef i Nokas, som blant annet leverer vektertjenester, til.I USA opplevde den private sikkerhetsbransjen en voldsom økning i etterspørsel i kjølvannet av terrorangrepene 11. september.– Etter terroren for tre år siden har vi sett en markant økning i etterspørsel over tid, men om det samme vil skje nå vil jeg ikke spekulere i. Det jeg kan si er at kort tid etter PSTs pressekonferanse opplevde vi et godt påtrykk og etterspørsel etter økt beredskap og tilstedeværelse av vektere, sier Mauritzen.Jarle Ramskjær, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Securitas, mener vi står overfor en endring i tenkningen rundt sikkerhet generelt.– Om dette beredskapsnivået skal holdes over tid vil det medføre at vi må hente nye ressurser, sier Ramskjær. (©NTB)