350 av dagens 500 årsverk ved Rygge flystasjon blir flyttet til andre baser i regi av Luftforsvaret.Reduksjonen i antall årsverk er en konsekvens av omstillingen i Luftforsvaret, skriver.De 350 årsverkene som skal fjernes fra Rygge, skal flyttes til Gardermoen, Bardufoss og Ørlandet.– Dette er en kominasjon av det operative og det økonomiske. Vi har hatt en for stor basestruktur i forhold til hva som er nødvendig. Nå har vi fokus på å utvikle Luftforsvaret på Ørlandet, sier statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.Tillitsvalgt ved Rygge flystasjon, Per Ivar Fjeldahl, mener situasjonen skaper usikkerhet blant de ansatte.– Ikke alle er villige til å flytte. Det betyr at mange slutter og tar jobber utenfor Forsvaret. Vi mister dermed kompetanse som samfunnet har brukt mye penger på å opparbeide, sier Fjeldahl.Flyplassjef Rolf Folland er på sin side opptatt av beredskap. Han viser til at endringene vil føre til reduserte driftskostnader, men han mener det kan gå ut over beredskapen.Bø i Forsvarsdepartementet kan ikke kommentere de negative konsekvensene som blir skissert for beredskapen ved Rygge fordi han ikke er kjent med problemstillingen. (©NTB)