Avblåser muligheten for rentekutt

Nå blir det neppe rentekutt i Norge, skal vi tro to av ekspertene.

Politikk

Dagens pristall fra SSB viste at prisene i juli og det siste året steg mer enn ventet. De fleste økonomene hadde ventet en kjerneinflasjon (KPI-JAE) på 2,0 prosent, mens Norges Bank hadde 2,15 prosent. Den endte på 2,6 prosent!Konsumprisindeksen steg dermed så mye i juli at de fleste nå avblåser muligheten for et rentekutt fra Norges Bank 18. september.Avblåser rentekutt i septemberSjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 tror at vi med dette kan avblåse muligheten for en lavere styringsrente enn dagens 1,5 prosent fra Norges Bank.Norges Banks KPI-JAE inflasjonsanslag for juli er 2,15 prosent, hvilket betyr at kjerneinflasjonen nå er hele 45 basispunkter (bp) høyere enn dets anslag.Selv tatt høyde for det faktum at kjerneinflasjonen var 25 bp lavere enn Norges Banks anslag i 2.kv 2014, er dette et «rente opp-argument». I samme gate kan vi nevne de sterke boligpristallene som vi så i forrige uke, de generelt sterke norske makrotallene som vi har sett i sommer samt den videre bedringen i amerikansk økonomi og derav et mer haukaktig Fed. Alt dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil måtte heve renten tidligere enn dets nåværende rentebane tilsier (mai 2016 er første hele renteheving i sentralbankens rentebane), sier han.- Den største nedsiderisikoen er selvsagt oljeinvesteringene, men selv den mener vi ikke kan legitimere et så lavt rentenivå, legger han Syed til.Makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier at overraskelsen på oppsiden i juli kom etter en betydelig overraskelse på nedsiden i juni. Han peker på at snittet likevel ligger over Norges Banks anslag og han heller derfor til at det ikke kommer noe rentekutt i September.