BNP-smell etter momsøkning

Japansk BNP falt kraftig i andre kvartal etter momsøkningen i april.

Makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram / Finansavisen Are Haram
Politikk

«Som ventet fikk den japanske økonomien seg en smell i andre kvartal i år, som følge av at myndighe-tene innførte en momsøkning i begynnelsen av april», skriver økonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i en oppdatering til markedet.Foreløpige tall viser onsdag at Japans BNP falt 6,8 prosent annualisert i andre kvartal 2014 på kvartalsbasis, tilsvarende en sekvensiell nedgang på 1,7 prosent, skriver TDN Finans.Tall fra Bloomberg viser at det på forhånd var ventet et fall på 7 prosent annualisert, og en nedgang på 1,8 prosent over kvartalet.Forrige kvartals annualiserte vekst på 6,7 prosent ble revidert til en vekst på 6,1 prosent.Konsum og boliginvesteringer som kan knyttes direkte til moms-økningen falt hhv. 5 og 10 prosent i kvartalet. Boliginvesteringer hadde dessuten et solid oppsving bak seg i første kvartal.Nettoeksporten bidro positivt, i hovedsak som følge av svak import etter en nedgang i samlet etterspørsel.«Samlet sett ser det altså ikke ut til at den japanske økono-mien raskt vil greie å riste av seg effektene av momsøkningen i april, og det var det nok heller ikke grunn til å vente, til tross for at vi i vår kunne lese at japanske bedrifter selv anslo at veksten skulle raskt i gang igjen », sier Gonsholt Hov.