- Den økonomiske politikken har vært en fullstendig fiasko

Europa klarer ikke å få snøballen til å rulle, mener skribent i Business Insider.

Demonstranter i Madrid. Foto: REUTERS/Paul Hanna.
Politikk

Dette kan virke åpenbart, men det er verdt å repetere: Den europeiske økonomiske politikken har vært en fullstendig fiasko. På alle nivåer har tingens tilstand vært en katastrofe i mange år, skriver skribenten Joe Weisenthal i Business Insider mandag. Til torsdag vil ECB presentere BNP-tall for eurosonen, og skal man tro prognosene er utsiktene fortsatt grå. High Frequency Economics eksempelvis skriver følgende: "For eurolandene er det store bildet at økonomien er inne i sitt 7. år med resesjon (...) BNP er fortsatt 3,2 prosent lavere enn i første kvartal 2008. Dersom man ekskluderer Tysklands vekst på 3,3 prosent i første kvartal så falt faktisk BNP i eurosonen i første kvartal 2014". Weisenthal beskriver at ECB klarte å løse eurokrisen i 2010-12 på en ganske bra måte - men det er også det eneste som har blitt løst bra i eurosonen. Tar man samtidig i betraktning de nylige russiske sanksjonene, som ifølge EU Observer kan utgjøre tap for EU på hele 40 milliarder euro i 2014 og 50 milliarder i 2015, ser situasjonen stadig mørkere ut. Bare i Tyskland kan sanksjonene sette 350.000 jobber i fare. Tyske selskaper handler årlig med russiske for rundt 80 milliarder euro.I tillegg til det så vrir sentralbanksjef Mario Draghi seg stadig i frustrasjon over at han ikke ser nok vilje til reform i hans moderland Italia.