Dopingbeslag øker kraftig

Politi og tollvesen beslagla i andre halvår i fjor 60 prosent mer doping enn i samme periode året før. Økningen ser ut til å fortsette i år, ifølge Kripos.

Kripos. Foto: NTB scanpix
Politikk

I andre halvår i fjor ble det gjort 351 beslag av anabole androgene steroider, ifølge tall fra Kripos. Det var en økning på 60 prosent sammenlignet med samme periode året før.Kripos setter den kraftige økningen i sammenheng med at det 1. juli i fjor ble innført en ny lov som gjorde bruk og besittelse av dopingmidler ulovlig i Norge, skriver Aftenposten.– Statistikken viser tydelig at ny forskrift har ført til beslag i saker der en tidligere ikke hadde lovhjemmel for det, sier leder av seksjon for narkotikaanalyse i Kripos, Kari Frey Solvik.Beslagstallene for i år er mer usikre, men økningen ser ut til å fortsette også i år, ifølge Kripos.Selv om økningen i antall beslag har økt betraktelig, er mengden stoff som er beslaglagt, på nivå med tidligere år. Kripos mener dette skyldes at de minste beslagene står for økningen i antall beslag, noe som gir lite utslag på mengde.Dopingbeslagene består delvis av tabletter og kapsler, og delvis av løsninger i ampuller og hetteglass, ment for injeksjoner.