E6-utbygging blir forsinket og fordyret

Kommuevedtak vil medføre forsinkelse i forhold til planlagt fremdrift og vesentlige økte kostnader i planlegging.

Foto: Scanpix
Politikk

Ringebu kommunestyret fattet 17. juni vedtak om at strekningen sør for Våla skal reguleres i tråd med alternativ 1.1, det vil si vil  langs Lågen. Vedtaket vil medføre forsinkelse i forhold til planlagt fremdrift og vesentlige økte kostnader i planlegging, opplyser Statens Vegvesen i en melding.Fra 2 til 3 utbyggingsetapperFor å tilrettelegge for en mest mulig kontinuerlig utbygging vil Statens vegvesen dele strekningen E6 Elstad – Frya i to. Strekningen Gunstadmoen – Frya (ca. 4 km) bygges ut som del av utbyggingsetappe II sammen med Sjoa – Otta (ca.12 km). Det legges opp til mulig byggestart 2017/18.Parsell E6 Elstad – Gunstadmoen vil bli utbyggingsetappe III. Fremdrift for denne strekningen vil avhenge av videre forløp for planprosessen i Ringebu og prioritering i NTP.Oppstart ny planprosess Strekningen fra Elstad til Tollmoen (ca. 2 km sør for Gunstadmoen) vil kreve ny planprosess og Statens vegvesen starter denne prosessen nå. Øvrig planlegging mellom Elstad og Frya vil fortsette som planlagt.Her finner du plantegningen for utbyggingen (der vil du se at bommene står tett)