USA og EU skjerpet sanksjonene mot Russland forrige uke, og sanksjonene vil i hovedsak ramme energi, våpen og finans. Regjeringen legger opp til at Norge vil slutte seg til de sanksjonene EU har innført, etter å ha konsultert med Stortinget, sier Helgesen tilSanksjonene vil kunne skape problemer for norsk næringsliv, spesielt på energi- og finansområdene. Det kan også bli langvarig, forklarer ministeren.– Vi innhenter derfor nå informasjon og dokumentasjon for å kartlegge hva konsekvensene for norske selskaper kan bli. Det ubesvarte spørsmålet er hva som kan komme av russiske mottiltak, sier Helgesen.At det kan bli konsekvenser for norske økonomiske interesser er en ny realitet, forklarer han til avisen.– Da må også norsk næringsliv venne seg til at nå er sikkerhetspolitikken tilbake. Da må kortsiktige økonomiske interesser av og til vike, og det må vi ta konsekvensen av, sier Helgesen. (©NTB)