Fall i produsentprisene

Lavere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass sender norsk PPI ned.

Oljeplattform.jpg
Politikk

SSB melder at Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) gikk ned 0,5 prosent fra juni til juli 2014. Nedgangen var forårsaket av lavere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass. Fra juli 2013 til juli 2014 falt indeksen med 1,7 prosent.