Fiskeriministeren i møte om russisk boikott

Fiskeriministeren har innkalt til møte om det russiske importforbudet mot norsk fisk og mulige tiltak.

Foto: Scanpix
Politikk

Møtet mellom fiskeriminister Elisabeth Aspaker og næringsorganisasjonene startet klokka 11.00 torsdag,Dagsorden vil være konsekvensene av Russlands importforbud og mulige tiltak, heter det i meldingen fra departementet.Russland innførte i forrige uke umiddelbar stans i importen av en rekke vareslag fra USA, EU, Canada, Australia og Norge. For Norges del er det i all hovedsak sjømatnæringen som rammes.Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FLH) tok tidligere denne uka i et brev til norske myndigheter for seg en rekke områder der tiltak på kort og lang sikt vil kunne dempe de skadevirkningene næringen står overfor. (©NTB)