Dermed ligger det an til flertall på Stortinget for å gi regjeringen en salgsfullmakt i høst.Både Sp, Ap og SV er sterke motstandere av å selge Flytoget til private.– For næringskomiteen vil Eierskapsmeldingen og ønsket om salgsfullmakter fra regjeringen bli en av de store sakene i høst, sier komitéleder Geir Pollestad (Sp) til Dagens Næringsliv.Regjeringen la fram den nye Eierskapsmeldingen rett før sommeren. Flytoget er et av selskapene regjeringen ønsker å selge. Etter at saken ble kjent, har mange interessenter kontaktet selskapet.Fram til midten av 2000-tallet gikk Flytoget med store underskudd, men overskuddene har vært betydelige de siste årene. Driftsresultat i fjor endte på 338 millioner.En viktig grunn til de gode resultatene var at Stortinget i 2000 vedtok at selskapet skulle få ettergitt gjeld på 7,4 milliarder kroner.– Denne saken må behandles grundig. Jeg tror det vil stride mot folks følelse av hva som er riktig måte å forvalte statens ressurser på, dersom staten skal bidra med penger når det går dårlig, og så skal man selge til private når virksomheten omsider går med gode overskudd. Ved et salg er det lite som tyder på at prisen vil gjenspeile alle pengene det offentlige har brukt på Flytoget, sier Geir Pollestad. (©NTB)