FN forsøker å bremse IS-styrkene finansielt

- Kan være for sent, mener ekspert.

irak, kurdistan
Politikk

FNs sikkerhetsråd for­handler om en resolusjon som tar sikte på å svekke finansieringen av islamistgruppen Den islamske staten (IS) ved å true med sanskjoner mot dem som støtte eller handler med IS, skriver­ Reuters, ifølge DN.I et utkast til resolusjon, som ifølge Reuters bli vedtatt allerede denne uken, fordømmes direkte og indirekte handel med IS, og den oppfordrer alle land til å oppgi navn på individer og enheter som er mistenkt for å støtte ekstremistene.– En resolusjon vil være et riktig og påkrevet vedtak, men spørsmålet er hvor effektiv den vil være, sier seniorrådgiver Cecilie Helles­tveit ved International Law and Policy Institute (Ilpi) til DN.Gruppen har nemlig slått seg opp på smugling, utpressing og annen kriminell virksomhet.IS skal blant annet ha ranet flere større banker i Irak, og tjent penger på salg av olje fra oljefelt de har tatt kontroll over.– Pengestrømmene som går til Isil, har i stor grad vært basert på illegal økonomi eller gått via donorer som allerede prøver å skjule sine spor. En resolusjon vil først og fremst ramme det hvite markedet, og vil dermed ikke kunne strupe disse strømmene effektivt, sier Hellestveit videre.Hun peker også på at ekstremistgruppen har tatt kontroll over så store deler av infrastrukturen i områdene hvor de opererer at de i stadig større grad er selvhjulpne og mindre avhengige av støtte utenfra.– At en slik resolusjon skal kunne kvele Isil, er derfor lite trolig. Den kan imidlertid være viktig for å hindre gruppen i å konsolidere seg og vokse ytterligere, mener Hellestveit.