Forbyr kondomreklame

Nasjonalforsamlingen i Iran innfører forbud mot reklame for kondomer og andre prevensjonsmidler i et forsøk på å få ny fart på befolkningsveksten.

Foto: Scanpix
Politikk

Søndagens vedtak innebærer også forbud mot positiv omtale av prevensjon i aviser og andre medier, og abort vil heretter bare bli tillatt dersom kvinnens liv er i fare.Iran har i dag en befolkning på rundt 80 millioner. Etter nærmere 30 år med en årlig befolkningsvekst på over 3 prosent, innledet myndighetene på midten av 1980-tallet en stor kampanje for å få folk til å bruke prevensjonsmidler.Kondomer ble delt ut gratis, og myndighetene i Teheran høstet ros fra FN for kampanjen. Landets religiøse ledere var derimot sterkt kritiske.Kampanjen var imidlertid effektiv og fødselsraten har siden falt. De siste fem årene har den årlige befolkningsveksten ligget på rundt 1,3 prosent.Alt i 2006 tok daværende president Mahmoud Ahmadinejad til orde for å snu utviklingen og mente at befolkningen burde økes til 120 millioner for å sikre Iran en sterkere posisjon overfor Vesten.