Flere steder i landet får norske beitedyr fortsatt i seg radioaktivitet når de er ute på beite. Norge var et av de hardest rammede landene etter ulykken i kjernekraftverket, og særlig har det gått utover sørlige deler av Nordland, Nord-Trøndelag og fjellstrøk i Sør-Norge, skriver Nationen. – De første årene gikk det raskt nedover, og vi trodde det ville bli borte i løpet av omtrent ti år. Men det har gått saktere og saktere etter hvert, og nå tror jeg dette problemet vil vare i enda noen tiår, sier Anne Liv Rudjord i Statens strålevern. Både rein, kyr og sau overvåkes for radioaktivitet. Noen bønder bruker kraftfor med et stoff som heter berlinerblått for å redusere opptak av radioaktivitet i dyrene. Mattilsynet må fortsatt årlig gi påbud om nedforing av dyr som har for høy radioaktivitet i seg, slik at de blir mindre radioaktive. Dette får bøndene støtte fra myndighetene til å gjøre. Fra 2003 til 2012 måtte over 167.000 norske beitedyr på slik nedforing, og 17 millioner kroner ble utbetalt i erstatning fra Landbruksdirektoratet. Tallene for 2013 og 2014 er ennå ikke klare. (©NTB)