Her er det boom i nyboligmarkedet

En fersk rapport viser at det spriker i nyboligmarkedet i Norge.

Foto: Scanpix
Politikk

Mens Sørlandet fortsatt sliter, er det bonanza for entreprenørene i Tromsø. For resten av landet beskriver analysebyrået Samfunnsøkonomisk Analyse sommermarkedet for nye boliger som «brukbart».- I de siste to månedene har det blitt solgt 1.771 nye boliger i Norge. Dette er om lag 380 færre enn i forrige tomånedersperiode. Salget utgjør 13 prosent av boligene som har vært til salgs, mot 15 prosent sist. Mye av nedgangen skyldes normalt lavere salgsaktivitet om sommeren, skriver analysebyrået Samfunnsøkonomisk Analyse i sin ferske rapport «ECON Nye Boliger».Med unntak av Nord-Norge opplevde alle regioner et fall på 22-23 prosent i antall solgte nye boliger i perioden fra medio juni til medio august, sammenlignet med den foregående tomånedersperioden.Bonanza i TromsøTromsø dro nyboligsalget i Nord-Norge rett til værs. I denne landsdelen ble det solgt 182 nye boliger for perioden medio juni til medio august. Dette er en oppgang på hele 77 prosent sammenlignet med salget fra medio april til medio juni.- Mye skyldes salg av 76 boliger i det nye prosjektet Workinntoppen. I Troms uten Tromsø er salget derimot lavest, med salgstakt på 7 prosent, skriver analysebyrået Samfunnsøkonomisk Analyse i rapporten.Og Workintoppen er det prosjektet Bjørn Rune Gjelstens eiendoms- og utviklingsselskap Profier har sammen med Barlindhaug Eiendom.Hele 48 prosent av boligene som ble solgt i Tromsø fra medio juni til medio august var nye boliger.Nordens Paris troner også høyest på prisstatistikken for landsdelen med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 46.600 kroner.Hver 5. solgte bolig i Asker og Bærum var nySalget på Østlandet er på nivå med sommersalget 2011 og 2012, og 22 prosent over samme periode i 2013.For Østlandet sett under ett har salget siden juni utgjort 13 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Dette er 4 prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode, men likt som samme periode i fjor. Asker og Bærum skiller seg ut ved at tett på hver 5. solgte bolig som ble solgt fra medio juni til medio august var en ny bolig.- Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligene i vår database for Østlandet er 46.500 kroner. Det er 0,6 prosent høyere enn i juni i år, og 2,6 prosent høyere enn i samme periode i fjor skriver analysebyrået.Prisene på Østlandet spriker fra et snitt på 71.700 per meter i Oslo Vest/ Sentrum og til Hedmark som med 33.400 kroner per kvadratmeter ligger i andre enden av prisskalaen.Fortsatt mye usolgt på VestlandetMed registrert salg av 396 nye boliger på Vestlandet opplevde regionen en oppgang i antall solgte nye boliger på 31 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. Sommerens nyboligsalg var omtrent likt som tilsvarende periode i 2012.Beholdningen av usolgte boliger er midlertid fortsatt høy, men noe redusert.- På tellingstidspunktet i midten av august var det 2.996 usolgte boliger på Vestlandet. Ved forrige publisering i midten av juni i år var 3.216 boliger usolgte. Forskjellen framkommer ved at 396 boliger har blitt solgt, mens bare 176 nye boliger har kommet til, heter det i rapporten.Surt salg på Sørlandet- I løpet av siste tomånedersperiode har vi registrert salg av 103 nye boliger på Sørlandet. Det er 23 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode. Salget utgjør bare 9 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Dette er den klart laveste salgstakten av alle regionene i landet.Det lave salget har midlertid ikke hindret prisvekst. Analysebyrået opplyser at gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligene i deres database for Sørlandet er på 38.200 kroner, opp 1,1 prosent fra juni.

Nyheter
Næringsliv