Hevder ett ekstra studieår gir 10 prosent høyere lønn

Ett ekstra år med studier gir 10 prosent høyere lønn, ifølge en ny undersøkelse. Men ikke alle studier gir like høy avkastning.

Politikk

Professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole (NHH) står bak studien, sammen med Manudeep Bhuller fra Statistisk sentralbyrå og Magne Mogstad fra Universitetet i Chicago, skriver Dagens Næringsliv.De tre har undersøkt hvor mye lønn man får igjen for et ekstra år med utdannelse i Norge. Salvanes mener forskerne har kommet fram til et svar som er bedre enn tidligere forskning på området.– For å svare godt på spørsmålet trenger du inntektsdata på hele livsløpet til personer. Den type data er ikke lett tilgjengelig, men i Norge har vi gode registerbaserte data både for inntekt og utdannelse. Når vi da gjør en internrente-analyse, som er det vanligste prinsippet for å vurdere alternative investeringer, viser den at avkastningen for høyere utdannelse er veldig høy når du bruker hele inntektsstrømmen, sier Salvanes.Tidligere forskning har vist en positiv avkastning på utdannelse i Norge på mellom 5 og 6 prosent. Salvanes mener den nye studien som viser avkastning på 10 prosent for ett ekstra studieår er mer nøyaktig.Det er imidlertid ikke slik at alle studier gir like god avkastning, men gjennomsnittet er uansett ganske høyt, legger han til, og avviser at for mange tar høy utdannelse i Norge. (©NTB)