Alle utestedene i Bergen ble tvunget til å kun selge Hansa-øl, uavhengig av hvilke egne avtaler de hadde, skriverDe ble også fratatt utearealet sitt og måtte leie det tilbake for en høyere pris. Kommunen fikk seks kroner fra Hansa per liter øl som ble solgt under festivalen.I et brev til helseminister Bent Høie, spør Senterpartiets Kjersti Toppe om kommunens opptreden er lovlig i henhold til alkoholloven.Det er ikke tillatt, svarer Høie.– En kommune kan ikke sette som vilkår for å få skjenkebevilling at kun én leverandør kan benyttes (...) En kommune kan ikke inndra en bevilling for deretter å innvilge en annen bevilling på det samme arealet. Det er for ett og samme areal ikke anledning til å gi flere bevillinger til flere aktører for overlappende tidsrom».Byrådet har uttalt at kommunen vil undersøke saken nærmere. (©NTB)