Høyesterett vurderer to NOKAS-ranere prøveløslatt

Høyesterett skal vurdere om det er riktig å prøveløslate NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew fra forvaring.

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann. Foto: Scanpix
Politikk

Borgarting lagmannsrett sa i juni ja til å prøveløslate Betew fra forvaringsdommen han soner etter NOKAS-ranet i Stavanger. Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år og ba om å bli prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden. Statsadvokaten anket prøveløslatelsen til Høyesterett.Høyesterett skal også vurdere om NOKAS-dømte Kjell A. Schumann kan prøveløslates fra forvaring. Eidsivating lagmannsrett avslo 13. juni Schumanns begjæring om prøveløslatelse.Vurderer Schumann ogsåHøyesterett vil vurdere om NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann (48) kan prøveløslates fra forvaring.Eidsivating lagmannsrett avslo i juni Schumanns begjæring om å bli prøveløslatt fra forvaringsdommen han soner etter NOKAS-ranet i Stavanger i 2004. Schumann ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på ti år. Han begjærte seg prøveløslatt etter å ha sonet ferdig minstetiden.Det var Kjell Alrich Schumann som skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Sigve Klungland under ranet for ti år siden. (©NTB)