Ingen løsning i lærerkonflikten

Lærernes organisasjoner avbrøt sent torsdag kveld meklingen med KS. Dermed fortsetter lærerstreiken.

Foto: Scanpix
Politikk

– KS har ikke forstått alvoret i situasjonen og kom oss ikke i møte. Derfor er det ikke grunnlag for å fortsette meklingen, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied etter at partene hadde vært hos Riksmekleren i over tolv timer torsdag.Også Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk Lektorlag avsluttet meklingen med KS.Utdanningsforbundet har tatt ut over 5.500 lærere i streik og har planene klare for opptrapping av streiken.– Snudd mange steinerBruddet ble et faktum like før klokka 22.30, bare kort tid etter at riksmekler Nils Dalseide hadde fortalt at partene i meklingen hadde en god tone i dialogen.– Vi har snudd mange steiner. Alle har prøvd å finne en løsning, men det er vanskelig for partene å finne fram til noe alle kan leve med uten at noen har skyld eller kan bebreides for det, sa Dalseide.Han sa flere ganger i løpet av kvelden at han hadde som et mål å avslutte dagens konflikt og hindre at lærerstreiken skulle trappes opp mandag når de fleste skolene skal ta imot elevene etter sommerferien.Noen løsning ble det altså ikke torsdag kveld, og det er uklart når partene vil møtes igjen.KS beklagerArbeidsgiverorganisasjonen KS beklager at elever og foreldre påføres en belastning når lærerorganisasjonene fortsetter streiken.– Vi har gjennomgått hele avtalen og foreslått endringer for å komme Utdanningsforbundet i møte, blant annet for å få fram fleksibiliteten som ligger i den nye avtalen. Vi må konstatere at ikke noe av dette førte fram og beklager at streiken nå ved skolestart vil ramme tusenvis av elever og foresatte, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes.Stridens kjerne er arbeidstidsavtalen som Utdanningsforbundets ledelse aksepterte under den ordinære meklingen i vår.– Formuleringen om 7,5 timers tilstedeværelse er borte, og det har aldri vært KS' krav, sier Sundnes. Vi ønsket en avtale som legger til rette for samarbeid og kunnskapsdeling for å skape en enda bedre skole, sier Sundnes.Taus motpartPresset på KS er stort i denne saken, ikke minst fra politikerne. Representanter fra en rekke partier, også regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, har sagt at de håper partene vil finne sammen og komme seg ut av tillitskrisen som etter hvert har oppstått mellom kommunene som skoleeier og landets lærere.– Dette er streiken over alle streiker. Dette er en streik som kommer fra grasrota og opp, ikke ovenfra og ned. Det så vi gjennom det tydelige resultatet i uravstemningen, sier Preben Uthus til nettstedet Utdanning.Han er selv tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og mannen bak Facebook-siden «Arbeidstidsforhandlingene». (©NTB)