- Jeg har ikke en gang noen tro på de tallene

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen tror ikke på dagens KPI-tall og er heller ikke så opptatt av dem. Han mener nyhetene den 3. september og 8. oktober blir langt viktigere.

Jan Andreassen - Foto: Scanpix
Politikk

Dagens pristall fra SSB viste at prisene i juli og det siste året steg mer enn ventet. De fleste økonomene hadde ventet en kjerneinflasjon (KPI-JAE) på 2,0 prosent, mens Norges Bank hadde 2,15 prosent. Den endte på 2,6 prosent!Konsumprisindeksen steg dermed så mye i juli at flere nå avblåser muligheten for et rentekutt fra Norges Bank 18. september.Ikke så opptatt av KPISjeføkonom Jan Andreassen i Eika Gruppen er imidlertid ikke så opptatt av dagens KPI-tall fra SSB.- Jeg har ikke en gang noen tro på de tallene. Jeg tror for eksempel ikke at husleieprisene har steget med 2,7 prosent de siste 12 månedene, sier han og legger til at han hadde trodd mer på tallene hvis de hadde vist et fall i husleiene på 2,7 prosent.Han konstaterer imidlertid at det er viktig for Norges Bank og rentesettingen og tror nå at krona må bli en del sterkere for at det skal bli rentekutt fra dagens 1,5 prosent.Andreassen legger også stor vekt på rentenivået i Europa, og at det europeiske og det norske må nærme seg hverandre. Og han tror ikke på noen stor renteoppgang i Europa.Tidligere har Andreassen anslått at krona måtte styrke seg til 8 kroner mot euro for at det skulle bli rentekutt i Norge. Med de ferske KPI-tallene gjetter han på at krona nå må styrke seg til 7,9 – 7,8 kroner mot euro for å gi rentekutt.Det vil si at Andreassen anslår at krona må styrke seg med 40 – 50 øre før Norges Bank vil kutte styringsrenta. Og det tror han vil skje, men når det vil skje er litt vanskeligere å si.Langsiktig endrer dagens KPI-tall, ifølge Andreassen, ikke så mye på utsiktene for 2015 og 2016.Høstens to viktigste datoer - KPI er ikke en viktig konjunkturindikator. Den store, volatile komponenten i Norge er oljeinvesteringene, sier han.De første anslagene for oljeinvesteringene neste år var nedslående. I motsetning til disse tidlige anslagene, som er usikre, bruker de som kommer 3. september å være mer treffsikre.Det Andreassen mener blir viktig fremover er derfor to ting; Nye anslag for oljeinvesteringene, som kommer 3. september, og hvor mye oljepenger som skal brukes over statsbudsjettet. Det siste får vi vite den 8. oktober.Det betyr også at høstens to viktigste nyheter, for både for norsk økonomi og Oslo Børs, kommer 3. september og 8. oktober.Og siden den siste vil være avhengig av den første, blir høstens viktigste dag trolig 3. september.